Referenc Lista

Referenc lista:

  1. Visoko sudsko i tužilačko vijeće

  2. Općinski sud Sarajevo

  3. JU Historijski arhiv Sarajevo

  4. JU Arhiv TK Tuzla

  5. Arhiv distrikta Brčko

  6. Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona

  7. Arhiv Unsko-sanskog kantona

  8. Državni arhiv BiH

  9. Arhiv Federacije BiH

10. Služba zajedničkih poslova FBiH

11. Kabinet Predsjednika FBiH

12. Kabinet Podpredsjednika FBiH

13. Vlada Brčko distrikta

14. Parlamentarna Skupština (biblioteka)

15. Vijeće ministara BiH

16. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH

17. Ministarstvo za energiju, rudarstvo i industriju FBiH

18. Ministarstvo za prostorno uređenje FBiH

19. Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FbiH

20. Ministarstvo pravde

21. Federalno ministarstvo nauke, kulture i sporta

22. Federalno ministarstvo okoliša i turizma

23. Ministarstvo finansija i trezora

24. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa           

25. Direkcija cesta FBiH

26. Regulatorna agencija za komunikacije

27. Konkurencijsko vijeće

28. Općina Stari Grad Sarajevo

29. Općina Centar Sarajevo

30. Opština Srebrenica

31. Općina Živinice

32. Općina  Goražde

33. JU Muzej Sarajeva

34. U.S. Holocaust Memorial Museum Washington

35. UNDP BiH/UNESCO Sarajevo

36. Akademija nauka i umjetnosti

37. ANUBIH- Agencija za istraživanje i održivi razvoj krša

38. Privredna banka dd Sarajevo

39. Investiono-komercijalna banka dd Zenica

40. UniCredit bank dd Mostar

41. Union banka dd Sarajevo

42. CBS bank dd Sarajevo

43. Volksbanka BH dd Sarajevo

44. HVB-Central profit banka d.d. Sarajevo

45. ABS banka d.d. Sarajevo

46. Vakufska bank add Sarajevo

47. NLB-Tuzlanska banka dd

48. Nova banka ad Bijeljina

49. ASA banka dd

50. BBI banka dd Sarajevo

51. “PARTNER” Mikrokreditna organizacija-Tuzla

52. Kinoteka BiH (arhiv)

53. Vlada Federacije BiH

54. Općinski sud Goražde

55. Ustavni sud BiH

56. Ustavni sud FBiH

57. Kantonalno tužilaštvo Ze-Do kantona

58. Tužilaštvo FBiH,

59. Centar za edukaciju sudija u FBiH

60. Institucija ombudsmena BiH

61. JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” Sarajevo

62. Zavod za zapošljavanje FBiH

63. Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH

64. Vanjskotrgovinska komora BiH

65. Fondacija za održivi razvoj

66. Luteranski svjetski savez

67. Caritas Schweiz

68. Centralna izborna komisija

69. JU Gradska biblioteka Kakanj

70. Opća biblioteka Zenica

71. Opština Višegrad

72. Institut za istoriju

73. Agencija Alarm West doo

74. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FbiH

75. Unis “Ginex” dd

76. Historijski muzej BiH

77. OPĆINA NOVO SARAJEVO

78. Sud BiH

79. Rudnik mrkog uglja Zenica

80. JU Gradska biblioteka Visoko

81. USAID-ov projekt pravosuđa u BiH

82. Drzavni arhiv Cetinje Crna Gora

83. Narodna biblioteka Gacko

84.  Elektroprijenos BiH

85. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava